Jalec tmavý (Leuciscus idus) je troška tajomná ryba. Nestretávame sa s ním až tak často ako s jalcom hlavatým, no azda len preto, že sa vyskytuje skôr vo väčších vodách a je opatrnejší, takže hocikedy nezaberie na nástrahu. Jeho lov si vyžaduje opatrnosť a prax. V skutočnosti je dosť početný. Stretávam sa s ním hlavne na hlavnom toku Dunaja, Vážskeho Dunaja, Malého Dunaja, Hrona, Ipľa a aj v melioračných kanáloch križujúcich Žitný ostrov. Najčastejšie lovím na prívlač najmä väčšie kusy. Za také možno považovať všetky nad jeden kilogram. Darí sa mu takisto v okrasných jazierkach, ale v nich sa chovajú hlavne zlaté a modré formy.

(Pokračovanie na 2. strane)