"Zatiaľ nezistený páchateľ v obci Liptovská Teplá (okr. Ružomberok) vypustil do miestneho potoku Teplianka látku, v dôsledku čoho došlo k rozsiahlemu úhynu rýb. Podľa predbežného zistenia uhynulo zatiaľ minimálne 79 kusov rýb druhu pstruha potočného a dvoch kusov pstruha dúhového," informuje policajný zbor.

V prípade odhalenia páchateľa a dokázania viny bude výška trestnej sadzby závisieť aj od rozsahu vzniknutých škôd.

Polícia na sociálnej sieti upozorňuje občanov, že akékoľvek vyústenie žúmp, septikov a podobných zariadení do vodných tokov je v rozpore s viacerými právnymi predpismi. "Vzhľadom na stále nové poznatky o tejto forme protiprávnej činnosti budú Policajným zborom iniciované nevyhnutné opatrenia orgánov presadzujúcich právo na ochranu vody a vodných tokov pred týmito formami znečistenia," píšu na Facebooku.