Trsteniariky žijú skryto v porastoch pri vode. Živia sa hmyzom a inými drobnými bezstavovcami, ktoré často zbierajú priamo z hladiny, plytkej vody a v pobrežnej vegetácii. Sú sťahovavé. Stavajú si hlboké hniezda v tvare košíka, zväčša uchytené medzi stonkami nad hladinou. Znášajú 4 až 6 škvrnitých vajíčok. Neraz im do hniezda vloží svoje vajíčko kukučka.

TRSTENIARIK VEĽKÝ (Acrocephalus arundinaceus)

Najväčší z našich trsteniarikov dorastá do 16 až 20 centimetrov. Nepatrí medzi najbežnejšie druhy, ale vyskytuje sa na mnohých nížinných lokalitách Slovenska. Obľubuje rybníky s hlbšou vodou a riedkymi porastami trste alebo pálky. Upozorní na seba veľmi hlasným spevom, znejúcim ako drsné „karre-karre­ -kitt-kitt“, ktoré opakuje viackrát za sebou. Pri speve často vystupuje po steble tŕstia až na vrchol, takže sa dá aj spozorovať. Zo zimovísk prilieta na prelome apríla a mája.

TRSTENIARIK VEĽKÝ
(Acrocephalus arundinaceus)
TRSTENIARIK VEĽKÝ (Acrocephalus arundinaceus)
Zdroj: Stanislav Havrančík