Pri dravcoch je to zrejmé. No, že by rybia mlaď chutila nedravý rybám? Len niekoľkodňová rybia mlaď ich zaujme azda aj pre veľkú podobnosť so zvyšnou drobnou faunou vo vode, ktorá tvorí základ potravy väčšiny nedravých rýb. Tieto sklony k dravosti alebo dokonca ku kanibalizmu sú však vlastné iba menším a stredne  veľkým kaprom. Pri skutočne kapitálnych kaproch sa s takýmto „nenormálnym“ správaním nestretávame.

Kapor na snímke sa chytil na prívlačovú nástrahu, smáčika, imitujúceho malú rybku.
Kapor na snímke sa chytil na prívlačovú nástrahu, smáčika, imitujúceho malú rybku.
Zdroj: Miroslav Mikáč

Spracované podľa Romana Záhorského.