„Posádky zastavovali na plážach, odkiaľ sa rozchádzali do lesa a na dunajské pláže s vrecami zbierať odpad. Do Karloveskej zátoky sme sa doplavili ako lodní smetiari,“ uviedla pre TASR projektová manažérka z Bratislavského regionálneho a ochranárskeho združenia (BROZ) Andrea Froncová. Akcia sa uskutočnila v rámci projektu DANUBEparksCONNECTED v spolupráci s projektom Plastic free Danube. Zo slovenskej strany sa zapojili dobrovoľníci na troch raftoch, dva rafty tvorili výpravu z Národného parku Donau Auen z Rakúska. Vyzbierali dovedna 90 kilogramov odpadu, napríklad plastových fliaš, sudov, rybárskych stoličiek či rôznych kovov. „Odpad bude analyzovaný, čo sa týka pôvodu a zloženia, aby sme vedeli, odkiaľ pochádza, čo všetko sa v rieke plaví a ako tomu do budúcna zabrániť,“ poznamenala A. Froncová.

Foto
Foto
Zdroj: BROZ

(Pokračovanie na 2. strane)