Vážení rybári, vážení členovia SRZ,

v dňoch 19.- 26.9. 2020 sa na Zemplínskej Šírave uskutoční XII. ročník medzinárodných športových rybárskych pretekov družstiev v love kaprov a zároveň 4. ročník Majstrovstiev SR družstiev v love kaprov „Zemplínsky kapor“. Pretekov sa zúčastní 47 družstiev z Čiech, Poľska a Slovenska, z toho o titul Majstra SR bude bojovať 26 družstiev zo Slovenska. Nakoľko sa jednotlivé sektory nachádzajú na brehoch okolo celej Zemplínskej Šíravy, dovoľujeme si upozorniť rybársku verejnosť, že v dňoch konania pretekov je zákazaný lov rýb na pretekárskej trati (viď mapka pretekov) pre nesúťažiacich.

.
.
Zdroj: .

Pre nesúťažiacich je lov rýb možný len z brehu na náhod v úsekoch Medvedia hora prístavisko, Penzión Anima, Vojenská zotavovňa, Hotel Eurobus, prístavisko Hôrka ľavá strana, pláž Senderov, pláž Paľkov a nápustný kanál po oboch stranách (viď mapku pretekov). Prosíme rybársku verejnosť, aby z dôvodu konania pretekov obmedzili lov rýb na vodnej ploche z člna, lov rýb za pomoci vábničky na sumca a taktiež zavážanie a zanášanie nástrah.

.
.
Zdroj: .

Športové rybárske preteky Zemplínsky kapor sú schválené Radou SRZ - užívateľom rybárskeho revíru. Užívateľ rybárskeho revíru môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať § 20 bod 3 Zákon o rybárstve 216/2018 Z.z.
Ďakujeme za pochopenie.
S pozdravom, Vladimír Šaffa, predseda MsO Michalovce

Zdroj: www.srzrada.sk