Lovné miesta
Sektor A – od hrádze VN Bešeňová - GPS 49.096850, 19.447445 po krčmu v Ivachnovej – GPS 49.095361, 19.409995)

Sektor B – od krčma v Ivachnovej – GPS 49.095361, 19.409995 po premostenie rieky pri obci Lisková - GPS 49.084002, 19.339741

Sektor C – od premostenia rieky pri obci Lisková – GPS 49.084833, 19.354569 po Jamborov prah nad závodom MONDI SCP– GPS 49.083574, 19.343554 .

Sektor D – od Jamborovho prahu nad závodom MONDI SCP – GPS 49.083574, 19.343554 po most na železničnú stanicu v meste Ružomberok – GPS - 49.082710, 19.308072


Sú to preteky 3-členných družstiev, zložené z troch kôl. V každom kole chytajú na trati dvaja členovia družstva, tretí člen družstva vykonáva úlohu rozhodcu vedľajšiemu družstvu. Počas jednotlivých kôl pretekov sa chytené ryby sčítavajú. V priebehu jednotlivých kôl nie je možné striedanie pretekárov a rozhodcu. Každý člen družstva chytá dve kolá pretekov a jedno kolo robí rozhodcu. Počíta sa úlovok nad 150 mm. Bodované druhy rýb: Pstruh potočný, Pstruh dúhový, Lipeň tymianový, Hlavátka podunajská, Sivoň americký, Podustva, Mrena, Jalec. Prvá ryba ulovená počas jednotlivých kôl sa musí zmerať , ostatné ulovené ryby sa po zdolaní a následnom podobratí do podberáka púšťajú späť do vody – nemusia sa nosiť priamo k meraniu rozhodcom. Zmeraných rýb môže byť ľubovoľný počet, pre určenie víťaza v prípade zhodného počtu ulovených rýb , rozhoduje súčet dvoch najväčších dĺžok rýb zapísaných v bodovacej listine pretekárov. (napr. každé družstvo sa jednotlivým meraní oberá o čas lovu, preto nemá zmysel po zapísaní 40,00cm ryby dať zapisovať 30,00cm rybu. ) Po každej ulovenej rybe je povinný pretekár podpísať bodovaciu listinu. Rybu podpisuje jedine ten pretekár, ktorý rybu ulovil. Ryba, ktorá bude ulovená počas brodenia pretekára k rozhodcovi pre podpis do bodovacej listiny, nebude započítaná do bodovacej listiny.

Parametre šnúr, dĺžky náväzcov sú podľa pravidiel FIPS Mouche. Mušky musia byť viazané na háčikoch bez proti hrotov. Povolené sú záťažové mušky bez následného "upravovania háčikov", napr. zalomenie hrotov, naväzovanie záťažovej mušky v oblúčiku háčika. Na náväzci je povolené použiť maximálne 3 kusy mušiek.
Zároveň sa upravuje použitie: Silikónového/gumeného materiálu - lisovaný ani vytláčaný presahujúci úroveň oblúčika/očka háčika nie je povolený (squirmy) s výnimkou vytlačených tenkých gumených imitácii nožičiek do hrúbky 0,53mm (meria sa zárezom v medzinárodnej mierke na kontrolu min. priemeru pretekárskej šnúry).

Zdolávanie rýb: Zákaz tzv. "nastreľovania" rýb do podberáku. To znamená, že pretekár rybu po záseku zdoláva v toku rieky Váh. A nie, aby po zaseknutí ryby, pretekár vyhodil rybu nad vodnú hladinu priamo do podberáka.
Dĺžka času jednotlivých kôl – 3 hodiny.

Foto
Foto
Zdroj: Tibor Benčič

Povinnosťou družstva je účasť aspoň jedného zástupcu na losovaní sektorov.
Každý účastník počas konania pretekov zodpovedá za svoju bezpečnosť osobne!
Organizátor pretekov nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade úrazu, poškodenia zdravia a pod.
V prípade výskytu nepredpokladaných živelných udalostí /búrka, silný dážď, prudký vzostup vodnej hladiny /má organizátor právo prerušiť priebeh pretekov.
Organizátori: MsO Ružomberok, Thymallus, Vila 27 Bešeňová, OZ BRR Priatelia Váhu
Počet družstiev je limitovaný na 28.
Prihlásené družstvá sú priebežne zverejnené na stránke.

Registrácia tímov Big River Race 2020.
Poradie

Názov tímu                                       Krajina
1.Bušido                                               SK

2.MartinS                                             SK

3.Nová Baňa                                       SK

4.Thymallus I.                                    SK

5.Thymallus II.                                   SK

6.Likava team                                    SK

7.BGM team                                        SK

8.Muhosz                                              H

9.Ogaři Hend                                       CZ

10.Sandokani I.                                  SK

11.Sandokani II.                                 SK

12.Muškaři Vinohrady                      CZ

13.Trio Morava                                    CZ

14.Bimbo                                              SK

15.Fly fishing team Pilsen             CZ

16.Bororo                                           SK

17.Dohiku                                           SK

18.SK Muškár                                     SK

19.CT Oravský Hrebeň                   SK

20.RK Flyfisherman                         SK

21.Nepálsky jazdci                           SK

22.Horehronské vydry                     SK

23.Czech youth team                       CZ

24.MK Oravica                                     SK

25.Czech flyfish                                  CZ

26.Flyfriends                                       SK

27.MK Bojkovice                                CZ

28.MK Bojkovice – Junior               CZ