Vyhlásila ho Svetová organizácia pre zdravie zvierat OIE (World Organisation for Animal Health). Cieľom je zvýšiť povedomie o rizikách a možnostiach prevencie tejto veľmi nebezpečnej nákazy, ktorá zvyčajne končí smrťou. Ide o akútne vírusové ochorenie zvierat (cicavcov) prenosné aj na človeka. Postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Majitelia vnímavých druhov mäsožravcov (pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá) sú povinní zabezpečiť ich pravidelné očkovanie.

VAKCINÁCIA LÍŠOK

Na Slovensku sa uskutočnila na jar v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraj už 35. kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote. Štátna veterinárna a potravinová správa SR oznámila, že od 2. októbra do 16. októbra 2017 bude prebiehať 36. kampaň,  tieto akcie spolufinancuje EÚ. Letecká pokládka bude vykonaná z letiska Poprad v Žilinskom kraji na území okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a na území celého Prešovského kraja a Košického kraja.

BEZ NÁKAZY

Nakoľko Česká republika a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte uvedenej nákazy, vakcinácia líšok sa nebude vykonávať na územiach Regionálnych veterinárnych a potravinových správ: Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Senica, Komárno, Nové Zámky, Levice, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Prievidza, Púchov, Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Martin a na území okresu Ružomberok.

OBETE VO SVETE

Besnota, podľa OIE, každoročne pripraví o život približne 70 000 ľudí na celom svete, najmä deti v chudobných krajinách. Až 95 percent z tohto počtu sa nakazí infikovaným psom. Preventívnym riešením je spomenutá vakcinácia.