Na úseku Lidl parkovisko - vtok Brezinskeho potoka vyzbierali 180 uhynutých jalcov (najväčšie 27 cm), 70 hrúzov, 4 plosky, 2 mreny (15 cm), 3 čerebľe a dve užovky.

Dňa 08.05.2020 došlo k úhynu vodných živočíchov na Detviansku potoku
Dňa 08.05.2020 došlo k úhynu vodných živočíchov na Detviansku potoku
Zdroj: Ludvík/pstruzik/Kovács/facebook

Fotografie a uvedené počty je len zlomok úhynu ktorý nastal. Pomerne dosť rýb, hlavne tých menších veľkostí ešte ostalo na dne v hlbších miestach v potoku a po brehoch v trávach. Dňa 09.05. má prebehla ďalšia brigáda na potoku a potom celkové počty sa budú sumarizovať postupne.  Viem sa aj o pstruhovi potočnom a ďalších uhynutých užovkách, neoverená informácia je uhynutý rak.

Dňa 08.05.2020 došlo k úhynu vodných živočíchov na Detviansku potoku
Dňa 08.05.2020 došlo k úhynu vodných živočíchov na Detviansku potoku
Zdroj: Ludvík/pstruzik/Kovács/facebook

Za posledné obdobie, to jest od dňa 12.08.2019 bol vytrávený potok v Hriňovej kde uhynula tisícka rakov, dňa 13.11.2019 pena na Hrone, dňa 10.04.2020 vysypané tabletky do prítoku potoka Zolná, 22.04.2020 havária na rieke Slatina, 08.05. 2020 totálny úhyn na Detvianskom potoku, čo ešte našu rybársku organizáciu čaká? Kedy toto už konečne skonči? Dokedy sa tí čo sú za všetko zodpovední budú rehotať?

Dňa 08.05.2020 došlo k úhynu vodných živočíchov na Detviansku potoku
Dňa 08.05.2020 došlo k úhynu vodných živočíchov na Detviansku potoku
Zdroj: Ludvík/pstruzik/Kovács/facebook

Zdroj: Priatelia SRZ MsO Zvolen/Facebook