Podmienky za ktorých je možné, vykonať rybárske preteky v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/4592/2020 zrušilo Opatrenie sp. zn.: OLP/4085/2020, ktorým došlo k zákazu usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. Usporadúvanie rybárskych pretekov je teda za nižšie uvedených podmienok od 03.06.2020 povolené. Opatrenie OLP/4592/2020 ale zaviedlo nasledovné obmedzenia, ktoré musí usporiadateľ dodržať:

obmedzenie počtu účastníkov takého podujatia v počte maximálne 100 osôb. Počet 100 osôb sa nevzťahuje len na účastníkov podujatia, ale aj na ďalšie osoby prítomné na športovej udalosti (napr. usporiadatelia, rozhodcovia).
zaistenie rozostupov osôb, ktoré sú na rybárskych pretekoch prítomné. Je potrebné zabezpečiť rozostup minimálne 2 metre, okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. V praxi to znamená, že je potrebné zabrániť zhlukovaniu osôb, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti. Pri registrácii je teda potrebné v radoch dodržiavať odstup, na ktorý sme si v poslednej dobe už zvykli z obchodov a nákupných centier.

Tento odstup nemusia dodržiavať rozhodcovia, ktorí budú pristupovať k jednotlivým účastníkom rybárskych pretekov. U nich je samozrejme potrebné dodržať potrebné hygienické pokyny – prekrytie horných dýchacích ciest a nasadené rukavice každá osoba, ktorá vstúpi na miesto konania pretekov, je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka)a pred vstupom vykonať dezinfekciu rúk. Usporiadateľ má povinnosť zaistiť pri vstupe do priestoru konania pretekov dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk zabezpečiť pri vstupe na preteky oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou o tom, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, opustiť miesto hromadného podujatia a zákaz podávania rúk.

Pozor !!!
Preteky One Fly zostáva v termínovom kalendári LRU Mucha, ale ako nebodované /platné od 5.3.2020.

Prázdne miesta na registrácii sú voľné po odhlásení niektorých pretekárov.

Časový harmonogram pretekov:

Sobota 04.07.2020

Prezentácia : 05,00 – 6,00 hod.
Žrebovanie : 06,00 - 6,15 hod.
Nástup pretekárov : 06,15 – 6,30 hod.
Odovzdanie bodovacích preukazov a mierok : 06,30 – 6,45 hod.
Otvorenie pretekov : 06,30 – 6,45 hod.
Presun pretekárov na pretekársku trať : 07,00 – 7,30 hod.
Preteky I .kolo : 07,30 – 9,30 hod.
Prestávka : 9,30 – 10,00 hod.
Preteky II. kolo : 10,00 – 12,00 hod.
Obed : 12,00 - 13,30 hod.
Presun pretekárov na pretekársku trať : 13,30 – 14,00 hod.
Preteky III. Kolo : 14,00 - 16,00 hod.
Prestávka : 16,00 - 16,30 hod.
Preteky IV.kolo : 16,30 - 18,30 hod.
Spracovanie výsledkov : 18,30 -19,30 hod.
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien : 19,45 - 20,00 hod.

VŚEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Preteká sa v disciplíne LRU – mucha podľa platných súťažných pravidiel pre športovú činnosť v LRU – mucha podľa Predpisov pre športovú činnosť 2012. Doplnkov č. 1/13 a 2/14, a platných modifikácií pravidiel LRU-mucha s nasledovným rozšírením, ktoré zahŕňa jednu zo zmien medzinárodných pravidiel, schválených na kongrese v máji 2019:
•Silikónový/gumený materiál lisovaný ani vytláčaný presahujúci úroveň oblúčika/očka háčika nie je povolený (squirmy) s výnimkou vytlačených tenkých gumených imitácii nožičiek do hrúbky 0,53mm (meria sa zárezom v medzinárodnej mierke na kontrolu min. priemeru pretekárskej šnúry)

Lov len na jednu mušku bez proti hrotu !!

Výskyt rýb: pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový

Minimálna bodovaná dĺžka : 20cm
Bodovanie rýb : bez merania každej ryby.
Každý pretekár si dá zmerať a zapísať dĺžku prvej platnej ryby a ďalšej jednej pretekárom zvolenej ulovenej ryby v kole.

Pre určenie víťaza v prípade zhodného počtu ulovených rýb, rozhoduje súčet dvoch najväčších dĺžok rýb zapísaných v bodovacej listine pretekárov.
(napr. každý pretekár sa jednotlivým meraním oberá o čas lovu, preto nemá zmysel po zapísaní 40,00cm ryby dať zapisovať 30,00cm rybu. )

Zdolávanie rýb:
Zákaz tzv. "nastreľovania" rýb do podberáka !!
To znamená, že po zaseknutí ryby pretekár vyhodí rybu nad vodnú hladinu priamo do podberáka.
Pretekár musí rybu po záseku zdolávať v toku rieky.

Tréning na pretekárskej trati je možný do 26.06.2020 vrátane, do 22,00 hod. s platným povolením na rybolov.
Po tomto čase je trať pre pretekárov uzavretá . Vykonávanie lovu pretekármi prihlásenými na preteky je na pretekárskej trati zakázané pod sankciou diskvalifikácie.

Pretekárska trať je situovaná na pstruhovom revíre Revúca číslo revíru 3-3220
Z danej trate je vynechaný úsek od výpustu z rybo chovného zariadenia Biely Potok, po odberné miesto Podsuchá (splav) pre rybo chovné zariadenie Biely Potok.