Odpovedá EMANUEL SEEMANN, Ing. RÓBERT KADNÁR a Ing. JOZEF LAUŠ.

ES: Samozrejme, že nám záleží na tom, aby snem, aj keď má prívlastok mimoriadny, prebiehal v konštruktívnej, pracovnej a najmä pokojnej atmosfére. A najdôležitejšie je, aby boli delegáti z jednotlivých organizácií transparentne a právoplatne zvolení, pretože len tak bude snem uznášaniaschopný a výstupy z neho právne nenapadnuteľné.

JL: Celý úspech snemu, myslím tým naplnenie troch bodov programu, závisí od toho, aká bude štruktúra delegátov. To znamená, či je naozaj vôľou tých ľudí, ktorí tam budú delegovaní a prídu o niečom rozhodovať, pristúpiť k určitej obrode zväzu, dostať ho späť do správnych koľají. Pokiaľ tá vôľa nebude, svedčí to o tom, že nie sme schopní sebareflexie, čo smerom k verejnosti, ale najmä všetkým poctivým rybárom nie je dobrá vizitka. Podľa našich informácií už dnes niektorí kalkulujú z určitými číslami, pretože na schválenie potrebujete určitý počet hlasov, a to je naozaj zlé. Proste sú medzi nami takí, ktorí nemajú záujem, aby sa čokoľvek menilo.