Zväz má približne 120-tisíc členov, neviem si to celkom dobre predstaviť...
JL: Je nešťastím, že zo stanov SRZ vypadla povinnosť zúčastniť sa na výročných členských schôdzach, pretože v programe každej takejto schôdze, a to už stanovy hovoria, musí byť aj schválenie rozpočtu na ďalší rok. V tom materiáli sú všetky tieto informácie prezentované a, keď sa člen zúčastní na členskej schôdzi, je o financiách organizácie dostatočne informovaný. V našej organizácii to funguje tak, že kedykoľvek člen požaduje sprístupnenie akejkoľvek informácie o nakladaní s finančnými prostriedkami, tak príde do organizácie a tieto veci mu poskytnú a zverejnia.

RK: Čo sa týka konania mimoriadnych a výročných členských schôdzí alebo konferencií, tak účasť členov na nich je veľmi slabá, asi na úrovni 5 až 10 percent členskej základne. To je pre mňa veľké sklamanie. Po tých všetkých diskusiách na internete a sociálnych sieťach, po tom, čo sa dialo v posledných dvoch mesiacoch. Keď príde na lámanie chleba a členovia majú prísť na schôdzu vyjadriť svoj názor, napríklad aj formou voľby delegátov, tak sa na schôdzi nezúčastnia. Ja osobne som za to, aby sa ľudia v rybárstve angažovali, aby prichádzali aj noví ľudia do funkcií. A hlavne, nech sa zapájajú tí, ktorí to so slovenským rybárstvom myslia úprimne a svojím umom chcú zväzu pomôcť a zachovať jeho kontinuitu.