Technické opatrenie prispelo k zastaveniu vytekania najviac znečistených banských vôd zo šachty Gabriela, úplný výtok do rieky Slaná sa však zastaviť stále nepodarilo. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Podľa envirorezortu sú v rámci riešenia krízovej situácie potrebné ďalšie technické opatrenia, ktoré umožnia regulovať výtok banských vôd do Slanej a odstránia znečistenie z rieky. Štátny podnik Rudné bane má preto Obvodnému banskému úradu Košice predložiť návrh technického riešenia, ktoré umožní regulovať výtok znečistených banských vôd v Nižnej Slanej. Jednou z možností má byť čiastočné uzatvorenie štôlne Marta.

"Ďalšou možnosťou je krátkodobé technické riešenie, ktoré umožňuje čistiť vytekajúce znečistené banské vody zo štôlne Marta a zároveň odstrániť kontaminované riečne sedimenty z hate Čoltovo. MŽP pripraví na rokovanie vlády SR materiál, v ktorom sa určia zodpovedné inštitúcie za realizáciu krátkodobých a dlhodobých riešení čistenia vytekajúcich banských vôd a odsávania riečnych sedimentov," uviedlo ministerstvo.

V Nižnej Slanej tiež pokračuje monitoring kvality banských vôd koordinovaný Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). ŠGÚDŠ súčasne do banských priestorov nainštaloval meracie prístroje, ktorých úlohou je získať podklady pre doplňujúci hydrogeologický banský prieskum.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.

Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.