Cieľom je obnova biodiverzity v mestskej krajine a zmierňovanie dosahov zmeny klímy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja, ktorý pripadá na 29. júna, o tom informovala Andrea Settey Hajdúchová z WWF Slovensko.

V Bratislave pripravuje organizácia obnovu starých ramien Dunaja - Ovsištského a Biskupického. Tie nie sú po reguláciách prietočné, čo spôsobuje, že niva a lužné lesy trpia suchom, tvrdí WWF Slovensko.

"Dunaj kedysi nebol sústredený do jedného hlavného koryta, ako to dnes mnoho ľudí vníma, ale sa rozlieval do viacerých korýt, medzi ktoré patrilo istý čas aj Biskupické rameno," poukázala expertka WWF Slovensko Šárka Horáčková. Dodala, že v minulosti bolo toto rameno mohutnejšie, reguláciami však stratilo spojenie s hlavným tokom Dunaja.

 

Biskupické rameno so systémom ďalších na naň napojených zaniknutých ramien siaha od Podunajských Biskupíc po Hamuliakovo. "Jeho obnova by prospela tunajším lužným lesom, najmä takzvaným mäkkým, teda vŕbovo-topoľovým, ktoré rastú iba v tesnej blízkosti vôd. Tieto lesy sa z našej prírody strácajú spolu so živými, dynamickými riekami," poznamenala Horáčková.

Projekt obnovy ramien je súčasťou Partnerstva pre živý Dunaj (Living Danube Partnership). Počas ôsmich rokov sa podarilo obnoviť 5462 hektárov mokradí v povodí Dunaja. Projekt sa tento rok sústredí na hľadanie ďalších lokalít a prípravu odborných štúdií, kde a ako môže obnova riečnej krajiny pomôcť zadržať vodu v krajine, zmierniť dôsledky zmeny klímy a skvalitniť mestské a prímestské prostredie.