Počas pondelkovej dopoludňajšej kontroly miesta vodohospodári zistili, že narušené hrádze bobry opravili v priebehu niekoľkých hodín zhruba na 85 percent. Voda bola v koryte Trnávky už iba po vstup do Trnavy. Tomáš Dobrovodský informoval, že na miesto nastupujú ťažšie mechanizmy SVP. Bobor totiž má stále tendenciu si narušenú hrádzu opravovať. Preto SVP bude podľa vyjadrenia hovorcu Mariána Bocáka situáciu monitorovať.

„Takéto problémy evidujeme všade na Slovensku. Výskyt bobra je čím ďalej tým väčší, ale keďže ide o chráneného živočícha, každý výskyt koordinujeme so ŠOP,“ uviedol. Situácie riešia buď presťahovaním bobra, alebo ak SVP odstane výnimku od ministerstva životného prostredia, pristupuje sa k eliminácii hrádze. Hrádza pred Trnavou bude po čiastočnom uvoľnení podľa jeho slov odstránená úplne.

Zvýšený výskyt bobrov zaznamenali rybári v okolí Trnavy aj na ďalších miestach. Podľa Dobrovodského to môže byť aj okolo 30 jedincov, čo je podľa neho viac, ako sa s tým vie krajina vyrovnať. Najviac ich je na Parnej medzi Hornými Orešanmi a Suchou nad Parnou. Tajomník MO upozornil, že okrem riešenia nadmernej početnosti a vysokého výskytu bobra v trnavskom regióne je treba zmeniť aj celkový postoj a prácu súvisiacu so zachytávaním vody v prírode. „Je to apel najmä pre lesy, polia a ďalšie plošné útvary, aby sa začali viac zameriavať na zachytávanie vody v prírode, inak bude celý ekosystém vrátane ľudskej aktivity mimoriadne trpieť nedostatkom tejto strategickej suroviny,“ dodal.

POZRITE SI AJ ZÁBERY Z AKCIE VO FOTOGALÉRII - TU