V nedeľu (3. 7.) museli byť urobené opatrenia, aby sa voda do koryta vrátila. Na zásahu, ktorý narušil bobrie dielo, spolupracovali Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š.p., Štátna ochrana prírody SR (ŠOP) - Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Slovenský rybársky zväz (SRZ), miestna organizácia (MO) v Trnave. V noci na pondelok však bobry stačili zasiahnutú časť hrádze opraviť.

Na úseku Trnávky medzi Šelpicami a Bolerázom si bobry postavili jednu väčšiu a jednu menšiu hrádzu. V nedeľu rybári, ochranári a vodohospodári na spoločnej zásahovej akcii manuálne hrádze narušili, aby mohla naakumulovaná voda vytiecť. „Bobry i bobrie hrádze sú zákonom chránené. Tu bol však vplyvom ich činnosti ohrozený ďalší chránený druh a zákon v takých prípadoch umožňuje zásah. Ochranári i my sme vplyvom nedostatku vody našli uhynuté viaceré druhy rýb ako pĺž, jalec, pleskáč vysoký, nosáľ sťahovavý, červenica, ostriež, karas, a tiež žaby, korýtka, obojživelníky i mikroorganizmy,“ uviedol tajomník MO Tomáš Dobrovodský.

Väčšia z hrádzí mala výšku okolo dva a pol metra, šírku okolo dvoch metrov. „Bolo to obrovské kvantum nanosených konárov, stavali to dlhodobo. Nahromadili sa tam stovky kubických metrov vody v hĺbke viac ako tri metre, pričom štandardne tam je hladina vo výške 20 až 30 centimetrov,“ opísal T. Dobrovodský. Po vypustení prešla korytom Trnávky prívalová vlna, do Trnavy sa dostala, avšak až na koniec vyschnutého úseku už nie. Dno potoka bolo vyprahnuté, a tak sa buď vsiakla alebo vyparila.

(Pokračovanie na 2. strane)