V jesenných mesiacoch sa začínajú vylovovať chovné rybníky za účelom pravidelného a zákonom stanoveného zarybňovania rybárskych revírov. Mnohé chovné rybníky sú však po celý rok atakované rybožravými predátormi, najmä kormoránom veľkým, čo má za následok omnoho nižšie výnosy oproti predpokladaným. Ďalším fenoménom, ktorý sa objavuje počas výlovu je množstvo poranených rýb, ktoré sú odsúdené na úhyn. 

Chov rýb má na Slovensku dlhoročnú tradíciu aj prostredníctvom Slovenského rybárskeho zväzu, avšak množstvo odbornej, profesionálnej, záslužnej a obetavej práce jeho členov, rybárskych odborníkov, často krát vyjde nazmar.  Dôvodom je aj nezmyselná, celoročná ochrana rybích predátorov na miestach, kde sa za nemalé peniaze chovajú ryby určené na zarybňovanie a tiež určené na stôl konzumentov.

Pleskáče sú bežnou korisťou kormoránov. Ani ich vysoké telo neprekáža kormoránom v ich konzumácii.
Pleskáče sú bežnou korisťou kormoránov. Ani ich vysoké telo neprekáža kormoránom v ich konzumácii.
Zdroj: Jaroslav Šubjak