Vážení čitatelia!

V aprílovom čísle Poľovníctva a rybárstva, ktoré sa práve dostáva k vám, zaúradoval redakčný škriatok. Pri druhovej ochrane rýb – pstruha potočného a pstruha jazerného, malo byť namiesto od 15. mája uvedené do 15. apríla.

Ďakujeme všetkým, ktorí pozorne čítajú časopis a upozornili nás na chybu, za ktorú sa ospravedlňujeme. Občas sa to proste stane...

Ďakujeme všetkým, ktorí pozorne čítajú časopis a upozornili nás na chybu, za ktorú sa ospravedlňujeme.
Ďakujeme všetkým, ktorí pozorne čítajú časopis a upozornili nás na chybu, za ktorú sa ospravedlňujeme.
Zdroj: PaR

S úctou,

Tibor Benčič, šéfredaktor PaR