Termín odovzdania povolení do 15. januára stanovuje zákon. Ministerstvo životného prostredia tento rok rybárom vyšlo v ústrety opatrením k pandemickej situácii, ktorým termín odovzdávania záznamov k osobitným povoleniam ako aj záznamov povolení na rybolov vydávaných užívateľmi rybárskych revírov na poslednú chvíľu predĺžilo do konca januára 2021 (pečiatka z pošty musí mať dátum najneskôr 31. 1. 2021).

.
.
Zdroj: Štefan Moro

Dúfame, že rybári zvládnu všetko vybaviť včas a v zdraví. Predstavitelia rybárskych organizácií, ktorých sme požiadali o krátke vyjadrenie, tvrdili, že postupy odovzdávania mali dobre ošetrené s ohľadom na mimoriadnu situáciu a riziko prenosu vírusu COVID-19.

Viac o administratívnych opatreniach vzhľadom na odovzdávanie a preberanie povolení na rybolov sa môžu čitatelia dočítať vo februárovom čísle (2/2021) PaR, ktoré bude čo nevidieť v predaji. 

Opatrenia nájdete v plnom znení TU