Nadpriemerná chemizácia vyhubila ich prirodzených nepriateľov, dravých roztočov, ktorí sa starali o rovnováhu v ekosystéme, píše Záhradkár.

Ovocný a chmeľový

Vzhľadom na opakujúce sa mierne zimy vrátane tej poslednej je vysoký predpoklad dobrého prezimovania roztočcov, a to roztočca ovocného a roztočca chmeľového na ovocných drevinách, preto najmä u jadrovín a sliviek upozorňujeme na sledovanie ich početnosti a včasnú ochranu.

Škodlivosť roztočov spočíva v cicaní štiav na listoch, čím listy nie sú schopné fotosyntézy. Rastlina má obmedzený príjem asimilátov, navyše listy usychajú.
Škodlivosť roztočov spočíva v cicaní štiav na listoch, čím listy nie sú schopné fotosyntézy. Rastlina má obmedzený príjem asimilátov, navyše listy usychajú.
Zdroj: shutterstock

Dravý roztoč

Preto treba jednoznačne poukázať na najvhodnejší spôsob ochrany, ktorým je biologická ochrana nasadením dravého roztoča Typhlodromus piri. Kolónia dravého roztoča sa predáva na plstených pásoch, ktoré je potrebné rozmiestniť v sade v zime. Ideálny termín je od decembra do februára, kedy roztoč odpočíva (diapauza).

Dravý roztoč sa dá bez problémov kúpiť a jednoduchým spôsobom aplikovať do koruny stromu, či na ker.
Dravý roztoč sa dá bez problémov kúpiť a jednoduchým spôsobom aplikovať do koruny stromu, či na ker.
Zdroj: shutterstock

Plstené pásy sú na objednávku a ich množstvo treba prispôsobiť veľkosti koruny. Jeden veľký strom pojme aj tri, pričom sa snažte umiestniť ich blízko seba, aby sa samčeky stretli so samičkami čím skôr. Keď vám ich doručia, buď ich ihneď rozmiestnite na letorasty, alebo ich uskladnite v chladničke.

Dravý roztoč si poradí s hálkovcom viničovým, s roztočom viničovým, s roztočcom ovocným a chmeľovým.
Dravý roztoč si poradí s hálkovcom viničovým, s roztočom viničovým, s roztočcom ovocným a chmeľovým.
Zdroj: Jarmila Szabóová

Pri jeho použití je však veľmi dôležitý výber všetkých chemických prípravkov, ktoré sa používajú proti ostatným škodcom a chorobám. Informácie o toxicite prípravkov sú uvedené na etiketách prípravkov, ktoré možno nájsť aj v informačnom systéme prípravkov na ochranu rastlín, pričom sú uvedené v textoch klasifikácie prípravkov pre včely.

Povolené chemické prípravky sa delia do skupín --->>>