Od záujemcov o zber liečivých rastlín dostávame časté otázky či môžu pre vlastnú potrebu zbierať napríklad prvosienky na čaj v územiach Chránených krajinných oblastí (CHKO). Tam, kde platí druhý stupeň ochrany, byliny je možné zbierať, nie je na to potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Ale pozor, v územiach s vyšším stupňom ochrany (3. – 5. stupeň) je zakázané zbierať rastliny vrátane ich plodov. Tiež je tu zakázané sa pohybovať voľne mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka. Preto je dôležité poznať miesta, kde chceme zbierať rastliny a vyvarovať sa zberu v chránených územiach, ako sú prírodné rezervácie, prírodné pamiatky a ich ochranné pásma. Hranice chránených území si môžete overiť napríklad tu: http://maps.sopsr.sk/mapy/map.php

A k trom vybraným prvosienkam pripájame ešte pár botanických informácií:

Prvosienka jarná (Primula veris) – má stvol, t. j. z ružice listov vyrastá byľ, ktorá nesie kvietky na krátkych stopkách, kalich je nadutý. Má najvyšší obsah liečivých látok.

Prvosienka jarná
Prvosienka jarná
Zdroj: https://www.herbar.org

Prvosienka vyššia (Primula elatior) – má tiež stvol, kalich je pritisnutý ku korunnej trúbke, koruna väčšia, bledožltá. Rastie vo vyšších polohách. Zbiera a užíva sa tak ako prvosienka jarná.

Prvosienka vyššia
Prvosienka vyššia
Zdroj: http://www.naturfoto.cz

Prvosienka bezbyľová (Primula vulgaris) – nemá stvol, kvety vyrastajú priamo z ružice listov. Nie je liečivá.

Prvosienka bezbyľová
Prvosienka bezbyľová
Zdroj: www.cas.sk

Zbierajú sa kvety bez stvolov v čase plného rozkvetu. Sušia sa rýchlo v tieni alebo v umelých podmienkach pri teplote 40 °C. Medicína aj ľudové liečiteľstvo odporúča použiť prvo­sienku na vykašliavanie hlienov pri zápale priedušiek, čiernom kašli, astme, chrípke a prechladnutí, na zmierňovanie bolestí pri reumatizme, najmä v dôsledku pôsobenia kyseliny salicylovej, ako utišujúci prostriedok pri neurózach, nespa­vosti a epilepsii. Z mladých listov prvosienky možno urobiť aj šalát.

Na fotografii môžete vidieť zvláštnu prvosienku, kvety má veľké ako prvosienky bezbyľová, ale vyrastajú na stvole. Ide zrejme o kríženca prvosienky jarnej a prvosienky bezbyľovej, ktorý rástol v prírodnej rezervácii Žihľavník v Omšení.

Prvosienka
Prvosienka
Zdroj: http://www.sopsr.sk

Zdroj: http://chkobielekarpaty.sopsr.sk/mozno-v-chko-zbierat-liecive-byliny/