Zvyčajne po odrezaní lebky, stiahnutí kože, vylúpnutí očí, odstránení mozgu a odrezaní prebytočnej svaloviny vložíme trofej do primerane veľkej nádoby s čistou studenou vodou na približne 24 hodín. Pokiaľ nemáte dostatočne veľkú nádobu, treba vodu aspoň raz vymeniť. No pozor, pri procese odkrvenia niekedy dochádza k vyplaveniu lariev L3 strečka hltanového (Cephenomyia stimulator) z nosových dutín a hltana. Larvy L3 sa po vyplavení sústreďujú na hladine, kde dýchajú.

Ani 48-hodinový pobyt vo vode ich nezničí, ba naopak, po vyliatí vody, napríklad do záhrady, sa v povrchových vrstvách pôdy zakukľujú a po 4 až 8 týždňoch vylietajú ako dospelé imága. Dospelé strečky  osohltanové sa v našich revíroch spravidla vyskytujú od 15. júna do 15. septembra. Preto je dôležité, aby sme larvy strečka zničili, napríklad varením, spálením, alebo vodu s larvami jednoducho vyliali sliepkam, ktoré si na nich rady pochutia. 
JURAJ CIBEREJ, UVLF v Košiciach