Náhodná ťažba vyvoláva otázky Na Slovensku sa ročne legálne vyťaží takmer 10 miliónov metrov kubických dreva2, to je viac ako 300-tisíc kamiónov. Polovicu z tohto množstva predstavuje náhodná ťažba, ktorú lesníci neplánovali, ale musia ju vykonať, pretože v lese došlo k prírodnej kalamite či napadnutiu lykožrútom. Rozsah náhodnej ťažby vyvoláva diskusie o tom, či je vždy oprávnená a či sa ťažia len mŕtve a napadnuté stromy. Až do tohto roka navyše nebolo nutné náhodnú ťažbu vo väčšine prípadov ani len nahlásiť okresnému úradu a úradníci nemali povinnosť ju vždy skontrolovať. Na to reagovala novela lesného zákona a zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré zaviedli povinnosť nahlasovať každú náhodnú ťažbu  – v chránených územiach s 2. a vyšším stupňom ochrany. Pre efektívnu kontrolu by však úrady potrebovali personálne a materiálne posilniť.

Z európskeho pohľadu je vážnou témou i import dreva z tretích krajín. Štáty Európskej únie patria medzi najväčších dovozcov dreva z tretích krajín, vrátane tropických oblastí. Pri tomto type dreva je problematické určiť druh a krajinu pôvodu. Pomôcť môžu sofistikované laboratórne metódy, vrátane analýzy vzoriek DNA dreva. Na to upozornil na bratislavskom stretnutí expertov Johannes Zahnen z WWF Nemecko:. „Analýza kúska dreva v laboratóriu nám môže pomôcť overiť, či deklarovaný pôvod a druh dreva nie je falošný. Keď sme testovali použitie tejto metódy v Nemecku, ukázalo sa falšovanie dokladov - v nábytku, ktorý mal byť zhotovený z dreva pôvodom z Rumunska, bolo drevo z Ukrajiny a namiesto dreva z Poľska sme našli drevo z Ruska.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: pk

Podobná situácia nastala pri analýze výrobkov z papiera - tretina testovaných detských kníh mala v sebe drevo z tropických pralesov. Takéto vyšetrovacie metódy sú nezávislé od dokladov, lebo informácie o pôvode nesie drevo vo svojej DNA.“ Cieľom projektu The EU Forest Crime Initiative je zlepšiť metódy odhaľovania lesníckej kriminality a upozorniť na nedostatky v zákonoch a v implementácii Európskej smernice o dreve (EUTR), ktorá má brániť  dovozu nelegálneho dreva na európsky trh.

Zdroj: slovakia.panda

_______________________________
1 Environmentálna kriminalita dosahuje hodnoty 110-281 milárd USD ročne (2018), nelegálna ťažba dreva a lesnícka kriminalita z toho predstavuje 51 to 152 miliárd USD, až potom nasledujú: nelegálny rybolov, nelegálna banícka činnosť, obchodovanie s divožijúcimi živočíchmi a rastlinami či nelegálny obchod s odpadom. Zdroj: RHIPTO - INTERPOL –Global initiative. World Atlas of illicit flows report., p.15.
2 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Zelená správa