Vypestujte si v nich bylinky

Obaly od vajíčok sú ideálne pre pestovanie mikrobyliniek. Naplňte ich substrátom a môžete siať. Nevadí, že sú plytké, pre mikrobylinky budú dostatočné. 

Pokračovanie na ďalšej strane.