Treba si dávať pozor najmä na ropuchy! Látky vylučované ropuchu majú srdcové ako aj halucinogénne účinky. Pri požití jedu sa najprv prejaví miestne podráždenie zažívacieho ústrojenstva, neskôr zvracanie a hnačky. Spomalí sa pulz, srdcová činnosť začne byť  epravidelná, dýchanie je ťažké a môžu sa objaviť poruchy videnia. Smrť môže nastať v dôsledku zástavy srdca. Výhodou je, že ropuchy nie sú chutné, naopak sú odporne horké, takže málokedy ich  pes zožerie. Ale aj to sa niekedy môže stať, takže si dajte pozor obzvlášť u malých plemien.