Na Slovensku bol chrobák Baranowskiella ehnstromi zaznamenaný v roku 2019 entomológom Václavom Kautmanom. V rámci Slovenska bol tento zaujímavý chrobák pozorovaný v teréne na 19 miestach na území 11 lokalít. V regióne Liptova je to lokalita Hybická tiesňava pri obci Hybe a lokality v Nízkych Tatrách:  Pavčina Lehota, na troch miestach v prírodnej rezervácii Jelšie, Malužiná – Skribňovo pri potoku Bocianka a Kráľova Lehota, na troch miestach v lokalite sútoku Bieleho a Čierneho Váhu. Viac informácií o tomto zaujímavom chrobákovi si môžete prečítať v článku Václava Kautmana  „Baranowskiella ehnstromi, najmenší chrobák Európy – nový druh pre územie Slovenska“ v časopise Entomofauna carpatica, 2019, 31(2): 69 – 89 na stránke Slovenskej entomologickej spoločnosti TU.

Pierkavček Baranowskiella ehnstromi sa živí výtrusmi a hýfami hostiteľskej huby. Ako hostitelia tohto druhu boli opísané dva druhy húb tvoriacich plodnice na dreve. Je to ohňovec škľabkovitý a ohňovec bodkovaný. Ohňovec bodkovaný, bol ako hostiteľ tohto chrobáka, zaznamenaný len na jednej lokalite z Nórska, na všetkých ostatných lokalitách, vrátane Slovenska, je hostiteľom druhu Baranowskiella ehnstromi výlučne huba ohňovec škľabkovitý (Phellinopsis conchata). Hostiteľská huba uprednostňuje najmä vŕby, ale tvorí plodnice aj na iných druhoch stromov, z územia Československa sa uvádza až 23 druhov drevín osídlených touto hubou.

Hostiteľská huba ohňovec škľabkovitý (Phellinopsis conchata) na vŕbe
Hostiteľská huba ohňovec škľabkovitý (Phellinopsis conchata) na vŕbe
Zdroj: Pavol Tomka

Baranowskiella enthstromi je spôsobom života úzko viazaný na hostiteľskú hubu, presnejšie na jej spodnú časť – hymenofor, tvorený husto usporiadanými rúrkami. Pretiahnuté, ochlpené, veľmi úzke a vretenovité telo je uspôsobené na vnikanie do jednotlivých rúrok, ktoré využívajú chrobáky ako úkryt. Vždy jeden v jednej rúrke. Do jednotlivých rúrok vchádzajú hlavou dopredu a z rúrok vždy cúvajú. Nikdy to nebolo pozorované naopak. Často ostávajú trčiace zadočkom von, čo je pre tieto chrobáky typické.

Okrem terénnych pozorovaní bol tento chrobák zaznamenaný aj v exikátoch hostiteľskej huby uložených v herbári Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislave. Zo 48 preskúmaných herbárových položiek bol tento chrobák pozorovaný v deviatich z nich, z toho v šiestich prípadoch v položkách starších ako rok 1997 kedy bol druh popísaný. Najstaršie položky s imágami chrobáka Baranowskiella ehnstromi pochádzajú už z rokov 1888 a 1889.

Zdroj: napant.sopsr.sk