A aby sme im aj lepšie “rozumeli”, pripravili  pre vás na stránke bratislavskykraj.sk krátky slovník vtáčieho jazyka. V prvej časti seriálu s názvom “Ďatle parkov, záhrad a lesov” nájdete popisy vtákov so zvukovými ukážkami a fotografiami a video. Dnes vám predstavíme tesára čierneho. 

Tesár čierny

Hlas si môžete vypočuť TU. Bubnovanie si môžete pustiť TU. Okrem toho sa najmä na jar ozýva typickým volaním, ktoré si môžete vypočuť TU.

Tak ako väčšina ďatľov, aj tento druh si svoje teritórium vyznačuje pomocou bubnovania. Tým, že sa jedná o veľký druh, aj toto bubnovanie je výraznejšie a počuteľné do diaľky. Za tých pár sekúnd dokáže do dutého konára, či stromu udrieť aj 60-krát, čo je priemerne 17 úderov za sekundu. Na rozdiel od strakatých ďatľov, toto bubnovanie je pomerne pomalé, ale o to výraznejšie. Určovanie ďatľov podľa bubnovania je však pomerne náročné a ja odporúčam naučiť sa najmä ostatné hlasové prejavy. Najjednoduchšie naučiteľné hlasy tohto druhu sú hlas počas letu, ktorý znie ako „krr-krr-krr-krr-krr“, a po zosadnutí do diaľky znejúce tiahle tenké a klesajúce volanie „klijéé….klijéé..“.

Tesár čierny – samec
Tesár čierny – samec
Zdroj: Zdroj: bratislavskykraj.sk

Počet hniezdiacich párov: 1 500 – 2 500

Počet zimujúcich jedincov: 4 500 – 6 500

Obdobie výskytu: celroročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1 (počas letu a po pristátí) inak 3 (1=najmenšia, 5=najvyššia náročnosť)

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2,5 (1=najvyššia, 5= najnižšia pravdepodobnosť)

Biotop: Najmä staré listnaté alebo zmiešané lesy, ale nájdeme ho aj v ihličnatých lesoch či v parkoch. Podmienkou je vždy prítomnosť starých stromov

Kam za druhom: Tento druh má veľmi rád lužné lesy pri Dunaji a pri rieke Morava, alebo lesy v Malých Karpatoch aj na Devínskej kobyle, nájdeme ho aj v Rusoveckom parku, v parku v Malackách v Šúri, či v Lindave – neďaleko parku v Budmericiach.

Popis: Veľký celý čierny ďateľ so svetlomodrým okom a s červenou čiapočkou, dospelý samec má čiapočku na hlave celú červenú, samica má červené len temeno hlavy.

Zdroj: bratislavskykraj.sk