O podkožnej strečkovitosti jeleňovitých na Slovensku poľovnícka prax dobre vie, býva pomerne bežným nálezom pri ošetrovaní ulovenej zveri. Onchocerkóza je u nás menej známa parazitóza. Informácie o jej výskyte a rozšírení pri cervidoch sú nekompletné. Správy z terénnu navyše naznačujú, že poľovníci si ju pri prehliadke ulovenej jelenej zveri zamieňajú s podkožnou strečkovitosťou.

PODKOŽNÁ STREČKOVITOSŤ
VERZUS ONCHOCERKÓZA
PODKOŽNÁ STREČKOVITOSŤ VERZUS ONCHOCERKÓZA
Zdroj: ARCHÍV AUTOROV

Stáva sa to pri zbežnom posudzovaní uzlíkov v podkoží. Makroskopicky je v niektorých prípadoch zložité rozlíšiť tieto parazitózy bez rozrezania podkožných uzlíkov, najmä ak na jednom zvierati môžu cudzopasiť súčasne oba druhy parazita.