Tu sú chyby, ktoré pri stavbe hmyzích domčekov robíme najčastejšie. Zozbierali ich naši kolegovia z redakcie Záhradkára.

CHYBA č. 1:
Príliš tenké drevo

Miesto toho, aby sa chodbičky pre včely vyvŕtali do masívneho dreva, sa zvyknú vŕtať do tenkého. Za ním sa nachádza dutý priestor, ktorý je úplne zbytočný a nasťahujú sa vám tam akurát tak pavúky. Ideálne je, ak sú diery hlboké 10 až 15 centimetrov.

Pokračovanie na nasledujúcej strane