Mozog je extrémne háklivý orgán. Najnovšie vedci odhalili, že mu veľmi škodí aj jeden relatívne častý návyk mnohých ľudí. Ak sa týka aj vás, váš mozog môže cez noc zostarnúť o jeden až dva roky.

V štúdii uverejnenej v The Journal of Neuroscience vedci z Kalifornskej univerzity pomocou algoritmu strojového učenia odhadovali vek mozgu jednotlivých účastníkov na základe snímok mozgu z magnetickej rezonancie (MRI).

Výskumníci čerpali z piatich existujúcich súborov údajov, ktoré obsahovali údaje od 134 účastníkov v štyroch skupinách: úplná spánková deprivácia (žiaden spánok počas jednej noci), čiastočná spánková deprivácia (tri hodiny času v posteli počas jednej noci), chronická spánková deprivácia (päť hodín v posteli každú noc počas piatich nocí) a kontrolná skupina (osem hodín v posteli každú noc). Každá skupina mala pred spánkovou depriváciou aspoň jednu noc základného spánku, počas ktorej strávila v posteli osem hodín; väčšina skupín mala po nej aj celú noc regeneračného spánku, opisuje výskum LiveScience.

Po každej noci všetkých podrobili MRI, vďaka ktorej mohli porovnať, ako vyzeral ich mozog pred a po spánkovej deprivácii a po celonočnom odpočinku.

Na čo odborníci prišli? Pokračovanie na ďalšej strane...