Stanovisko Štátnych lesov TANAP-u poskytla koordinátorka vonkajšej komunikácie Mgr. Martina Petránová, uvádza sa na www.lesmedium.sk. 

„V spomínaných prameňoch je preukázateľne uvedených viacero neprávd poškodzujúcich dobré meno Štátnych lesov TANAP-u, ktoré vykonávajú integrovanú starostlivosť aj o predmetné lokality v Zadných Meďodoloch a v Javorovej doline v medziach platných právnych predpisov, vo vzniknutej situácii primárne s ohľadom na bezpečnosť pohybujúcich sa turistov vo vzácnom priestore Tatranského národného parku. 

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: wikipedia.org

Tlačová správa ŠOP SR je spracovaná veľmi nekorektne a nezodpovedá skutočnej situácii a tomu, čo sa v realite aj udialo. Nevidíme dôvody na to, aby sa ŠOP SR bránila voči niečomu, z čoho ju nikto neobvinil. Naším spoločným cieľom je predsa zachovanie spravovaného územia v celej jeho ekologickej rozmanitosti pre budúce generácie, a to je možné dosiahnuť len vzájomnou a korektnou spoluprácou. Iba vďaka cieľavedomej a dlhodobej práci lesníkov má dodnes toto územie status národného parku. Sme takisto ochranármi, ktorí si prírodu nesmierne vážia, vždy vážili a inak tomu nebude ani v budúcnosti,“ je uvedené v stanovisku Štátnych lesov TANAP-u.