Pripomínať poľovníkom pred koncom roka, aby si skontrolovali, či majú doklady v poriadku sa Slovenská poľovnícka komora rozhodla na základe viacerých prípadov, kedy si poľovníci neuvedomili, že im na poľovnom lístku končí platnosť. Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že sa tieto lístky vybavujú zvyčajne na dobu 5 až 10 rokov.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Tibor Benčič

Žiadosť musíte podať 30 dní pred skončením platnosti
Platnosť poľovných lístkov vždy končí k 31. decembru daného roka. Žiadosť o predĺženie poľovného lístka musí žiadateľ podať najneskôr 30 dní pred týmto termínom. Slovenská poľovnícka komora je povinná preukázateľným spôsobom 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka upozorniť jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti.