Pre TASR to zhodnotila vedúca odboru pripravenosti na biologické hrozby a pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Eva Chmelanová.

"Lymská borelióza a kliešťová encefalitída sú ochorenia, ktoré tu už máme, a klimatická zmena ovplyvňuje ich výskyt a počet hlásených ochorení," uviedla odborníčka. Pozorované boli podľa nej aj zmeny v rozptyle kliešťov. "Hranica rozptylu kliešťov v Európe sa posúva na sever a tiež do vyšších nadmorských výšok," ozrejmila.

Klimatická zmena podľa ÚVZ ovplyvňuje aj poveternostné podmienky. Okrem iného ide napríklad o častejší výskyt extrémnych úhrnov zrážok spôsobujúcich dažďové a prívalové povodne. S nimi môžu byť podľa Chmelanovej spojené epidémie hnačkových ochorení či vyšší výskyt komárov v zaplavenej oblasti.

"Z pohľadu infekčných ochorení v súvislosti s klimatickou zmenou, globálnym otepľovaním a vysokou migráciou obyvateľstva nemožno vylúčiť výskyt ochorení, ktoré sa na európskom kontinente bežne nevyskytujú," upozornil vedúci odboru imunizácie ÚVZ SR Ivan Bakoss.

Môže ísť napríklad o maláriu či horúčku dengue, ktoré sa v súčasnosti v Európe vyskytujú ako importované ochorenia, ktoré si človek "priviezol" z inej krajiny. "Sú spojené s cestovaním a dovolenkami v exotických krajinách," spresnil. V oboch prípadoch je prenášačom komár. V prípade malárie z rodu Anopheles, v prípade horúčky dengue z rodu Aedes. "Na rozdiel od malarických komárov sa komáre prenášajúce dengue vyskytujú v mestských aglomeráciách," doplnil odborník.