Na postreky proti mníške veľkohlavej, ktorú lesníci vnímajú ako škodcu v dubových hájoch, sa už niekoľko týždňov znáša ostrá kritika ochranárov. Avizovali ich na juhu a juhozápade krajiny dva štátne podniky - Lesy SR, ale aj Vojenské lesy a majetky, aby zabránili hospodárskej škode na dreve.

Diskusiu o postrekoch vystupňovalo, keď vojenské lesy ohlásili prvé postreky už na pondelok 13. mája s tým, že budú postrekovať menšie plochy ako 2 hektáre.

Mníška veľkohlavá - Lymantria dispar
Mníška veľkohlavá - Lymantria dispar
Zdroj: http://vithotarek.cz

Ochranári to vnímajú ako manéver, ako sa vyhnúť zákonným podmienkam pre povolenie postreku. Prítomnosť vzácnych motýľov však neobídu, preto potrebovali výnimku z Ministerstva životného prostredia. O tú však nežiadali. 

V piatok poobede preto zasiahla Slovenská inšpekcia životného prostredia a vydala zákaz aplikácie postrekov proti mníške veľkohlavej až do objasnenia veci. 

Máte výnimku? Neodpovedali
Vyjadrenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia prišlo po tom, ako ochranárske organizácie My sme les a združenie VLK upozornili na to, že Vojenské lesy a majetky, š.p. chcú postrekovať už v pondelok 13. mája v Šenkvickom háji. 

Tým, že postrek by zabil okrem škodcu aj chránené druhy motýľov, museli by mať výnimku z Ministerstva životného prostredia. Na otázku, či takú majú, Vojenské lesy a majetky, patriace pod Ministerstvo obrany, priamo neodpovedali. Envirorezort však takúto žiadosť od nich neeviduje. 

„Vojenské lesy a majetky SR, š.p. nemajú úmysel usmrcovať chránené druhy živočíchov, ale vykonať ochranu biotopu proti mníške veľkohlavej, ktorá nie je chráneným živočíchom,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa Ministerstva obrany Danka Capáková. Podľa nich nejde o použitie chemickej látky, ale biologického prípravku.

Porušili by zákon?
Ak by teda k postreku došlo, zrejme by porušili zákon o ochrane prírody a krajiny. Ministerstvo životného prostredia nám k tomu poslalo dnes takéto stanovisko: 

„Zákon hovorí jasne, že tak nemôžu urobiť v druhom stupni ochrany bez súhlasu orgánu ochrany prírody ani na ploche menšej ako 2 ha, ak ide o územie európskeho významu. Porušenie bude posudzovať Slovenská inšpekcia životného prostredia v zmysle ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny,“ uvádza envirorezort. 

Na možné spáchanie trestného činu upozornili žiadateľov, aj Inšpekciu životného prostredia už obe ochranárske organizácie, ktoré sú proti vykonaniu postrekov – Iniciatíva My sme les aj Lesoochranárske zoskupenie VLK.

„Ak k postrekom dôjde za týchto okolností, upovedomené budú kompetentné orgány, vrátane polície SR, inšpekcie životného prostredia, informovaná bude aj európska komisia. Z môjho pohľadu ide o trestný čin,“ myslí si vedec Michal Wiezik.

Zákaz postrekov proti mníške
V piatok poobede vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia zákaz aplikácie postrekov proti mníške veľkohlavej až do objasnenia veci.

Vzťahuje sa na územie obhospodarovanom Vojenskými lesmi a majetkami SR š.p. v Šenkvickom háji. Vojenským lesom zároveň oznámila začatie štátneho dozoru zameraného na dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s avizovanou aplikáciou postrekov.  Rovnaký zákaz a oznámenie o začatí štátneho dozoru v súvislosti s avizovanými postrekmi proti mníške veľkohlavej dnes Slovenská inšpekcia životného prostredia poslala aj Lesom SR a týka sa území obhospodarovanými Lesmi SR, š.p., odštepnými závodmi - Šaštín, Smolenice, Topolčianky a Levice.

„Použitie postrekov považuje Ministerstvo životného prostredia SR za krajné riešenie. Vždy je potrebné hľadať iné, prírode bližšie a ekologickejšie spôsoby, ak treba zabezpečiť aktívny manažment lesov,“ uvádza rezort v stanovisku.