SARKOCYSTÓZA, čo o nej viete?
Zdroj: PaR

Celý článok nájdete v Poľovníctve a rybárstve 3/2019