Táto kritika smerovala predovšetkým k záležitostiam rešpektovania vlastníckych práv obyvateľov nášho vidieka a problémom  transparentného a udržateľného financovania ochrany prírody, ktoré ochrana prírody síce nerieši, ale ich aspoň vníma ako problémové, pretože už v súčasnosti sú hlavnou prekážkou pri dosiahnutí dohôd pri prehodnocovaní, vyhlasovaní a zonácii národných parkov. Okrem toho však upozornila aj na vynárajúci sa problém, ktorým je ohrozenie ochrany prírody rozvojom turistiky.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Martin Domok

Aj napriek varovným signálom o preťaženosti niektorých chránených území turistikou, zostáva aj nové vedenie MŽP politicky ustráchané a bojí sa svojim občanom povedať, že aj turistika v masovom rozsahu a rozvoj jej infraštruktúry môže vážne ohrozovať prírodu a pri miliónových návštevách  chránených  oblastí tam bude nutné skôr alebo neskôr obmedziť voľný pohyb ľudí, pretože hlavným faktorom ohrozenia prírody tu prestáva byť lesný a poľný  hospodár, ale stávajú ním jeho návštevníci. A darmo budeme biznis s nimi spojený označovať veľmi pekne ako „mäkká turistika“, pri dosiahnutí masovej návštevnosti sa aj to najvzácnejšie územie postupne  znehodnotí, bez ohľadu na stupeň jeho ochrany, alebo iné marketingové prívlastky.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Shutterstock.com

Tých, ktorí o tom pochybujú odkazujem na najnovšie správy z Krkonošského národného parku, kde jeho správa musela vrchol Sněžky ohradiť tak, aby zamedzila nezodpovednému konaniu jeho návštevníkov ničením vzácnych biotopov (www.krnap.cz/aktuality/tz). A u nás od toho nemáme ďaleko - stačí si v sezóne zájsť do Tatier alebo do Slovenského raja. Ignorovať tieto trendy je pravdaže možné, obávam sa však, že budeme musieť aj po skočení súčasného vedenia MŽP znova konštatovať, že pri riešení problémov ochrany prírody fatálne zlyhalo.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Shutterstock

Autor: Juraj Vanko (autor je predsedom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a podpredsedom ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska). Zdroj: lesmedium.sk