Často sa stáva, že ani veľká snaha o kaprovo pohodlie nie je nič platná a ryba uhynie. Mnohí by iste uhynutú rybu hneď vyhodili, ale pokiaľ nepožila žiadnu nebezpečnú látku a uhynula len v dôsledku nedostatku kyslíka, nie je dôvod sa obávať, že je jej mäso nejedlé. Naopak, je veľmi dobre odkrvené do dutiny brušnej, a môže preto dokonca lepšie chutiť ako mäso zle zabitej ryby. Pokiaľ vám kapor prežije až do Štedrého dňa, musíte ho usmrtiť. Zabitie zvyčajne vyžaduje osobu, ktorá je na tento úkon zvyknutá, resp, zvládne to bez väčších emócií.

Samotný proces zabitia nie je vôbec zložitý. Najskôr vypustíme z vane vodu. Pretože je kaprovo telo veľmi klzké, uchopíme ho pomocou utierky, pevne pridržíme a ranou do hlavy omráčame. Pre kvalitu mäsa je dôležité vykrvácanie, a preto je potrebné vzápätí prerušiť dôležitú tepnu alebo niektorý silne prekrvený orgán. Takýmto orgánom sú žiabre, ktoré sú okrem toho ľahko prístupné, preto strčíme prsty pod žiabre a jeden alebo viac oblúkov na žiabroch pretrhneme. Nasleduje očistenie šupín, ktoré môže byť dosť prácne. Na uľahčenie sa dá použiť tupá hrana noža alebo ešte lepšie polievkovú lyžicu, ktorou kapra "hľadíme proti srsti" a šupiny samy odletujú bohužiaľ do všetkých strán, takže musíme byť pripravení na poriadne upratovanie. Pri tom si neustále pridržiavame kapra utierkou, aby sa nekĺzal.