Každý rok ubudne na svete takmer percento (0,92 percenta) pozemného hmyzu. Za ostatných 30 rokov tak došlo k zhruba 25-percentnému poklesu v biomase (váhe) hmyzu. Povedané zjednodušene: tam, kde boli pred 30 rokmi štyri chrobáky, sú dnes len tri.

Na druhej strane množstvo vodného hmyzu (podenky a iné) stúpa – zhruba o percento ročne. Za ostatnú dekádu došlo k asi 11-percentnému nárastu vodného hmyzu.

Väčší výskum sa ešte nerobil
Vyplýva to z dosiaľ najväčšej meta-analýzy (analýzy iných analýz) o výskyte hmyzu na svete. Autori do analýzy zaradili 166 dlhodobých štúdií, ktoré sa robili minimálne desať rokov, z vyše 1600 lokalít v 41 krajinách na piatich kontinentoch.

Záznamy pokrývali obdobie od roku 1925 do roku 2018, no väčšina pochádzala z obdobia po roku 1986.

Zdroj a viac: dennikn.sk