Cicavica obrovská (Fascioloides magna), dlhý až desať centimetrov a široký tri a pol centimetra. Pochádza zo Severnej Ameriky, kde parazituje na tamojších jeleňovitých. Do Európy bol zavlečený v polovici 19. storočia pri dovozoch jeleňa vapiti a jeleníka bielochvostého.
Z prvého ohniska výskytu v Taliansku sa rozšíril do ďalších krajín na starom kontinente. Na Slovensku sme cicavicu obrovskú diagnostikovali v populácii jeleňa lesného v roku 1988 neďaleko Gabčíkova, v poľovnej oblasti JI Podunajská. Neskôr aj pri srncovi lesnom.

To bolo v okrese Dunajská Streda. V ďalších rokoch sa masívne rozšírila medzi jeleňou zverou v okrese Komárno. Sporadicky ju hlásili aj z okresov Bratislava, Senica, Skalica, Galanta a Senec. Niekoľko infikovaných jedincov jelenej zveri hlásili takisto z okresov Partizánske a Malacky, ale tam parazit nevytvoril stabilné ohniská. Najnovšie ho trvale zisťujeme v niektorých revíroch okresu Nové Zámky, a to nielen na pomedzí s okresom Komárno.

Pokračovanie na druhej strane.