Je to starý zvyk, ktorý sa zachoval dodnes. Kúdoly dymu zo záhrad, na ktorých majitelia spaľujú biologický odpad z jesenného upratovania záhrady. Čo na to právnik?

Pri jesennom upratovaní vzniká množstvo biologického odpadu. Jeho spaľovanie je ale protiprávne!
Pri jesennom upratovaní vzniká množstvo biologického odpadu. Jeho spaľovanie je ale protiprávne!
Zdroj: pinterest/edwardsenterprisescc.com

Okrem toho, že spaľovaním znepríjemnňujete život susedom, znečisťujete aj ovzdušie. A navyše sa dopúšťate aj protiprávneho konania, pretože porušujete hneď niekoľko predpisov. Vo všeobecnosti biologický odpad, ktorý je rozložiteľný, nemôžete spaľovať. 

Lístie radšej použite na vytvorenie úkrytov pre ježkov.
Lístie radšej použite na vytvorenie úkrytov pre ježkov.
Zdroj: pinterest/naturallivingideas.com

O zákaze spaľovania biologického odpadu, hoci aj na vlastnom pozemku, hovorí pre časopis Záhradkár JUDr. Peter Rak: "Pri porušení tohto zákazu vám podľa zákona o odpadoch hrozí pokuta. Ak ste fyzická osoba, tak do výšky 1 500 eur, v prípade právnickej osoby až do výšky 16 596 eur. Zároveň ide o protiprávne konanie, za ktoré je možné= v závislosti od okolností niesť aj prípadnú trestnoprávnu zodpovednosť."