V tomto období je téma stále aktuálna a výskyt osín na rôznych miestach tela našich miláčikov je pomerne častý.

Dávajte si pozor!

Akýkoľvek kontakt s osinami  môže byť potenciálne nebezpečný pre vášho psa. Je tu možnosť vdýchnutia, prehltnutia alebo prichytenia na srsť príp. zapichnutia do kože, labky, ucha alebo sliznice. Medzi najčastejšie miesta výskytu osín patrí ucho (vonkajší zvukovod), koža labiek (hlavne medziprstové priestory), priestor za treťou mihalnicou vo vnútornom očnom kútiku alebo aj koža na iných častiach tela. Ak sa osina nachádza v okolí ucha, je veľmi časté, že pri pohybe prenikne do vonkajšieho zvukovodu, kde pôsobí ako cudzie teleso/ iritant. Pre vášho miláčika je to nepríjemné a často aj bolestivé kvôli traumatizácii. Náš domáci miláčik začne byť nervózny, môžeme pozorovať trasenie hlavou a nakláňanie hlavy na postihnutú stranu, škrabanie ucha a pod. Ak takéto príznaky spozorujete, je vhodné navštíviť veterinárneho lekára, ktorý vykoná vyšetrenie  pomocou otoskopu a v prípade pozitívneho nálezu aj osinu pod kontrolou zraku vytiahne špeciálnymi klieštikami. Pri výskyte osiny v oku pozorujeme najčastejšie škrabanie, otieranie, slzenie a pri výskyte v medziprstových priestoroch nadmerné vylizovanie labiek príp. sčervenanie a mokvanie. Zapichnutú osinu je možné na začiatku vytiahnuť, ale neskôr môže preniknutie hlbšie do podkožia a migrovať ďalej.

Ak je miesto zapálené, potom je nutný menší chirurgický zákrok, kde veterinár miesto lokálne znecitliví, malým rezom tkanivo otvorí a osinu vyberie. Ranu prekryje obväzom s hojivou emulziou. (Ilustračné foto)
Ak je miesto zapálené, potom je nutný menší chirurgický zákrok, kde veterinár miesto lokálne znecitliví, malým rezom tkanivo otvorí a osinu vyberie. Ranu prekryje obväzom s hojivou emulziou. (Ilustračné foto)
Zdroj: Picasa