Najmä z dôvodu ekologizácie prístupov sa však od celoplošnej aplikácie liečiv proti parazitom už upustilo. V ostatnom období sa uskutočnili odbery vzoriek trusu a srsti zamerané na genetické vyšetrenia mäsožravcov. Zato zber trusu na parazitologické vyšetrovanie inej zveri ako raticovej a veľkých mäsožravcov je skôr sporadický. Na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene sme sa aktívnejšie
zapojili aj do tejto oblasti výskumu.

Odoberanie vzoriek trusu zveri na parazitologické vyšetrenia pomáha odhaľovať pôvodcov vážnych chorôb zvierat, ale aj ľudí.
Odoberanie vzoriek trusu zveri na parazitologické vyšetrenia pomáha odhaľovať pôvodcov vážnych chorôb zvierat, ale aj ľudí.
Zdroj: Archív autorov

Vychádzajúc zo zahraničných trendov sa do pozornosti výskumu okrem sledovania cudzopasných červov zveri dostávajú choroby vyvolávané parazitickými prvokmi (protozoa). Niektoré z nich môžu byť aj príčinou vážnych infekcií človeka. V tejto súvislosti za uplynulých päť rokov obhajovali študenti na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene niekoľko záverečných prác zameraných na štúdium pobytových znakov zveri a efektívny zber vzoriek trusu. 

TOMÁŠ MACZALA A KOL.

Celý článok si prečítajte v Poľovníctve a rybárstve 11/2019