Najmä pri použití menších nástrah a háčikov sa nám občas môže podariť namiesto mreny severnej chytiť celoročne chráneného a pomerne podobného hrúza fúzatého. Tieto druhy však možno spoľahlivo odlíšiť podľa fúzov. Hrúzy majú len dva tieto hmatové orgány, zatiaľ čo mreny ich majú spolu štyri. V prípade starších mrien sa dokonca niekedy jeden zo štyroch fúzov ešte rozdvojí.

V niektorých vodách majú mreny brušnú časť najmä pod hlavou veľmi svetlú až bielu. Na príčine je stravovací zvyk mrien, ktoré osobitne v podhorských tokoch hlavou často posúvajú alebo obracajú kamene, spod ktorých vylovujú larvy hmyzu a červy. Ustavičným šúchaním o tvrdý podklad sa dolná strana tela mreny vybieli.

Mrena škvrnitá
Mrena škvrnitá
Zdroj: srz-ds

Na Slovensku sa vyskytujú dva druhy mrien, mrena severná a celoročne chránená mrena škvrnitá. U nás sú bežné mreny severné vo veľkosti 25 - 50 cm, výnimočne okolo 80 cm. Mreny škvrnité mávajú 15-20 cm, maximálne 25 cm. Bežná veľkosť hrúza fúzatého (Romanogobio uranoscopus) je 12-14 cm, výnimočne 16 cm.

Zdroj: zah