Vyplýva to z informácií, ktoré ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty zverejnili na svojej internetovej stránke.

"Rozšíreniu pokrutu v územnej pôsobnosti správy CHKO sa začala venovať zvýšená pozornosť v roku 1995. Odvtedy, až do roku 2010, pracovníci správy, spolu so špecialistami na vstavačovité, pravidelne monitorovali jeho početnosť. Popritom robili prieskum vhodných biotopov, s cieľom nájsť aj lokality nové," informujú ochranári s tým, že posledný monitoring ukončili minulý mesiac.

Počas mapovania výskytu s odstupom desiatich rokov sa im podarilo nájsť pokrut len na dvoch z piatich v minulosti známych lokalít. "Aj na tých však dosahoval už len zlomky niekdajšieho počtu kvitnúcich jedincov," uvádza správa s tým, že na oboch miestach bola počas celého desaťročia nepretržite realizovaná pastva hovädzieho dobytka.