Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená linka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Nepokosená tráva predstavuje pre hmyz útočisko. Majú tam dostatok potravy a priestor na nerušený vývoj, opisujú environmentalisti. Je vhodným úkrytom aj pre drobné cicavce, ako napríklad hlodavce či ježkov. „Nekosené plochy by sa mali v dlhších časových intervaloch striedať, aby na nich nedochádzalo k rastu náletových drevín,“ upozorňuje linka.

Pri kosení trávnika dochádza podľa Zelenej linky k usmrteniu hmyzu. K ďalším úhynom dochádza potom obmedzením dostupných zdrojov potravy. „Hmyz predstavuje hlavný zdroj potravy pre viaceré druhy vtákov, ktoré môžu tiež pre nedostatok dostupnej potravy zaznamenať úbytok,“ skonštatovali environmentalisti. Zároveň poukazujú, že vyššia tráva lepšie udržuje vlahu, ktorej je v meste počas leta nedostatok. Lokálne zabraňuje aj prehrievaniu pôdy a zmierňuje prehrievanie ovzdušia, tvrdí linka.

Ochrana hmyzu je podľa environmentalistov v súčasnosti dôležitá najmä preto, že v posledných desaťročiach dochádza k jeho úbytku. „Hmyz je štrukturálnym a funkčným základom svetových ekosystémov. Zabezpečuje množstvo ekosystémových služieb, od ktorých závisí existencia väčšiny druhov vrátane človeka. Ide napríklad o opeľovanie rastlín, reguláciu škodcov či indikáciu stavu životného prostredia,“ priblížila Zelená linka.