Deväť zubáčov z desiatich, ktoré sa ulovia na gumenú nástrahu, zaberie vo fáze klesania nástrahy. V tomto okamihu, keď sa nástraha vracia z najvyššieho bodu smerom ku dnu, ju ľahšie kontrolujete pomocou tvrdého prúta než mäkkého. Predovšetkým ste však s tvrdým prútom rýchlejší pri zasekávaní, než s mäkkým hrotom. A to sa pri uvoľnenej šnúre počas klesania vypláca.

Zubáč veľkoústy, kedysi obyčajný (lat. Sander lucioperca, syn. Stizostedion lucioperca) je druh z čeľade ostriežovité. Obýva hlavne veľké, pomalé toky, údolné nádrže a rybníky. Ako dravec udržuje na uzde populácie plevelných rýb, pritom sám má chutné mäso a je teda atraktívnou rybou na kuchynské spracovanie. Pre rybárov je zároveň rešpektovaným protivníkom a ceneným úlovkom.  Vyzvať na súboj ho môžete ešte do konca roka. Poďla našej legislatívy je  od 1. januára do 15. júna chránený. V úlovkovej súťaži mesačníka POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO oceňujeme zubáče veľkoúste od 10 000 gramov zlatým odznakom. Parametre na strieborný odznak sú 8 000- 9 990 gramov a na bronzový 6 500-7 990 gramov. Jeho menšieho príbuzného, zubáča volžského, oceňujeme zlatým odznakom od 1 800 gramov, strieborným pri 1 400 - 1 790 gramoch a bronzovým pri 800 - 1 390 gramoch. 

Zdroj: zah, apar