V našich revíroch prevládajú posedy drevené, respektíve kombinované s kovom či betónom. Niektorí poľovníci však prirovnávajú kovový posed k Faradayovej klietke, v ktorej im nehrozí zásah bleskom. Majú pravdu alebo sa mýlia? „Myslím si, že človek je v kovovom posede počas búrky väčšmi ohrozený ako v drevenom, veď kov priťahuje blesky. Aj keď v našom revíri prevažujú drevené posedy a máme len jeden celokovový, počas búrky vždy zídem dolu, odložím zbraň a ukryjem sa do mladiny. Nikdy sa nestaviam pod solitérne stromy,“ povedal nám pred časom docent Ladislav Zelinka z Technickej univerzity vo Zvolene.

Poľovnícke posedy často zničia vandali.
Poľovnícke posedy často zničia vandali.
Zdroj: Polícia SR

Jeho slová potvrdil aj profesor Ivan Makovíny, ktorý študentom prednáša aj o spomenutej klietke: „Poľovnícky posed netvorí Faradayovu klietku. Faradayovu klietku vytvára uzatvorený priestor, ktorý tieni elektrické pole. Jej princíp kovový rám nespĺňa. Musel by to byť uzatvorený priestor z kovových plechov alebo lepšie z perforovaných kovových materiálov, napríklad z kovovej siete.“ Zvýšenie ohrozenia človeka v búrke, ako vysvetlil, spočíva totiž v tom, že elektricky vodivé a polovodivé predmety lokálne deformujú elektrické pole, pričom sa zhusťuje a rastie jeho elektrická intenzita. Elektrické pole po prekročení kritickej hodnoty prerazí pôvodne nevodivé prostredie, napríklad vzduch, a vzniká výboj, teda blesk. Kovové predmety, ktoré sú súčasťou posedov, zvlášť na vyvýšených miestach v prírode, preto zvyšujú nebezpečenstvo úderu blesku.