V roku 1975 bola časť zvernice o výmere 123,50 ha vyčlenená pre chov muflónej zveri. Muflónia zver pochádza z kvalitných chovov na Slovensku.

Cieľom lesníckeho náučného chodníka je oboznámiť verejnosť s históriou najstaršej zvernice na Slovensku , ktorá siaha až do čias Filipa Coburga , chovom danielej a muflónej zveri , flórou a faunou zvernice Teplý Vrch a to na trase dlhej 2 920 m s ôsmimi stanovišťami.

Chodník začína aj končí pri chate Lujza. 1. stanovišťom je Lujza park pomenovaný po manželke Filipa Coburga Lujzy.

Zvernica spolu rozsiahlymi majetkami v okolí hradu Blh bola vo vlastníctve šľachtického rodu Coburgovcov.

Lesnícky náučný chodník Zvernica Teplý Vrh sa nachádza vo zvernici , návštevu treba vopred dohodnúť Počas zimných mesiacov nie je verejnosti prístupný, informujú Lesy SR. 

Návštevný poriadok TU

NÁUČNÝ CHODNÍK - ZVERNICA – TEPLÝ VRCH
NÁUČNÝ CHODNÍK - ZVERNICA – TEPLÝ VRCH
Zdroj: Lesy SR