Náučný chodník Oravská Lesná

Základné údaje:

Kraj: Žilinský kraj
Okres: Námestovo
Pohorie: Oravská Magura
Chránené územie: CHKO Horná Orava
Východisko: ZŠ Oravská Lesná, 200m od autobusovej zastávky
Ústredie (pri Obecnom úrade)
Trasa: nenáročná
Dĺžka: 4,3 km (možnosť skrátených okruhov 1,7 km a 1,3 km)
Prevýšenie: 180m
Čas prechodu: individuálny
Počet zastávok: 36
Zameranie a typ chodníka: lesnícke, prírodovedné,
ochranárske, historické, samoobslužný, peší, letný
Nadväznosť na turistickú značku: je prepojený na turistickú
značkovanú sieť
Rok otvorenia, garant: 2005, LESY SR, š. p., Odštepný závod Námestovo
Textový sprievodca: nie je
Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom technickom stave
Poznámka: Pre skupiny návštevníkov je možné zabezpečiť sprievodcu s výkladom z Lesnej správy
Paráč v Zákamennom ( 043 / 552 00 26, 0905 481 023). Náučný chodník je v zime uzatvorený.
Kontakt: LESY SR, š. p. Odštepný závod Námestovo Miestneho priemyslu 569, 29 01 Námestovo

Náučný chodník Oravská Lesná
Náučný chodník Oravská Lesná
Zdroj: Lesy SR