Na 4 zastávkach vás oboznámi s historickými a prírodnými zaujímavosťami tejto časti Malých Karpát. Jedná sa o nasledujúce zastávky:

♣ Lokalita Husí stok
♣ Stredisko chovu rýb Parina 
♣ Vodná nádrž Parina
♣ Lokalita Močiar

Husí stok je prameň nachádzajúci sa v skalnatom reliéfe tvorenom vápencom. Kvalita vody je výborná a spĺňa podmienky slovenskej technickej normy použitia aj pre dojčatá. V jeho okolí sa nachádzajú ochranné lesy (tvorené najmä drevinami ako buk, hrab, jaseň, javor, dub a cer) s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Tunajší les je taktiež domovom voľne žijúcej poľovnej zveri ako jeleň, srnec, muflón, diviak i daniel. Vhodný úkryt tu nachádza i líška a jazvec. Z chránených dravých vtákov je najbežnejší myšiak lesný.

NÁUČNÝ CHODNÍK - MAJDÁN
NÁUČNÝ CHODNÍK - MAJDÁN
Zdroj: Lesy SR


Stredisko chovu rýb Parina dnes pozostáva z 18 rybníkov, v ktorých sa chová pstruh potočný, pstruh dúhový a sivoň americký. Jeho história siaha až do roku 1879 a je spojená s menom grófa Mórica Pálffy, ktorý dal na horskej bystrine Parná vybudovať sústavy rybníkov pre chov lososovitých rýb. Hydrologicky patrí celé toto územie do Povodia Váhu a v súčasnej dobe zabezpečuje tunajší odštepný závod chov rýb od ikier až po generačné ryby. V blízkosti strediska sa nachádzajú dva solitéry smreka obyčajného, ktoré boli vysadené v roku 1848 na počesť korunovácie cisára Františka Jozefa I. Dosahujú výšku 32 a 35 m a v tejto bukovej oblasti majú okrem kultúrnej hodnoty mimoriadnu estetickú a krajinotvornú funkciu, informujú Lesy SR.